קהילת יחד כוללת מגוון נרחב של זהויות יהודיות – דתיים, חילונים מסורתיים ועוד.
מצב מבורך זה שהוא הבסיס לקיום החזון המשלב שלנו, עלול לעתים ליצור קונפליקטים, אי הבנות ואי נעימויות, הן בארועים בקהילה והן בארועים ובמפגשים פרטיים שאליהם מוזמנים חברי הקהילה, בשל אי היכרות עם רגישויות של משפחות בעלות אורח חיים יהודי שונה.

המסמך שלפניכם נועד לתרום לפיזור חלק מסימני השאלה הנובעים מאורח החיים השונה של כל אחת מהמשפחות בקהילה. אנו מקווים כי הוא יסייע ביד כולנו.

 

עקרונות יסוד לחיים משותפים

על בסיס קווי היסוד של יחד מודיעין, הגדרנו את העקרונות הבאים:

1. החיים המשותפים שלנו והפעילויות בקהילה מתבססים על כבוד הדדי, הערכה ואמון.

2. אנו מכבדים כל דגם של אורח חיים יהודי.

3. כל פעילות תתוכנן מתוך כוונה כי כל חבר קהילה יחוש בה בנוח, גם אם הפעילות אינה תואמת במלואה את תפיסת עולמו ואת אורח חייו.

4. הקבלה, ההכלה, הסבלנות והשיח הפתוח, חשובים ביצירת המרחב המשותף, זאת משום שמטבע הדברים, בקבוצה הטרוגנית מספר הערכים המשותפים קטן.

המשפחה, הקהילה ובית הספר

יחד מודיעין שואפת ליצור מרחב יהודי ציבורי משותף.

כל משפחה משמרת, מעצימה ומנחילה לילדיה את תפיסת העולם היהודית שלה, תוך כיבוד המרחב הציבורי המשותף ואורחות החיים של משפחות אחרות. לבית הספר ולקהילה יש תקנות ונהלים ברוח יחד. כהורים וכקהילה נתמוך בקיום נהלים אלו ובתקנון בית הספר וניתן דוגמה אישית במעשינו.

כבוד, אמון ושיח

על מנת לאפשר פעילויות משותפות ואירוח הדדי, מקובל ואפילו רצוי לשאול את החברים לגבי אורח חייהם בשבת ולגבי שמירת כשרות.

המארח אחראי לכך שהאורח יוכל לשמור על אורח חייו בזמן האירוח. עם זאת, יש לקחת בחשבון שייתכנו טעויות וכי יש להתמודד איתן בכבוד ומתוך שאיפה לשיפור ההתמודדות עם נושאים דומים בעתיד.

המרחב הציבורי של יחד

הפעילויות הקהילתיות, ומסיבות כיתתיות בכלל זה, יתוכננו בכל מקום שבו הן מתקיימות, באופן שיאפשר לכל חברי הקהילה ליטול בהן חלק, תוך התחשבות בשמירת שבת, כשרות ותכנים המתאימים לאופי הקהילה.

יחד מודיעין - אורחות חיים

נקודות יישומיות בתחום הכשרות והשבת:

כפועל יוצא מהערכים העקרוניים אשר פורטו במסמך "עקרונות היסוד לחיים משותפים", להלן מספר נקודות יישומיות, אשר הטמעתן עשויה לתרום לחיזוק ערכי הקהילה, לשיפור החיים בצוותא ולמניעת אי נעימויות מיותרות.

כשרות

להורים המארחים מפגשים קבוצתיים או כיתתיים, להלן מספר עצות שיש בהן כדי לסייע ליצירת תחושת נוחות אצל כל הילדים המשתתפים במפגש:

יש להשתמש בכלים חד פעמיים. גם אם המשפחה המארחת שומרת על כללי הכשרות, שימוש בכלים חד פעמיים יסיר כל חשש לאי בהירות.
כאשר מוצע כיבוד לילדים, יש להגיש כיבוד קנוי וכשר גם אם המשפחה המארחת מקפידה על כללי הכשרות.
אם האוכל מוזמן, חשוב לוודא שהמסעדה או הקייטרינג כשרים.
מספר דגשים במסגרות החינוך

עוגות יום הולדת – בימי הולדת על העוגה להיות כשרה וקנויה. ניתן למרוח על העוגה ציפויים מוכנים וסוכריות כדי להפוך אותה לחגיגית יותר. אין להביא עוגות אפויות מהבית.
גנים ויסודי: ארוחת עשר – בכדי למנוע טעויות וערבוב בין בשר לחלב, בגנים וביסודי יש להביא רק כריכים ומוצרים חלביים או פרווה.
יסודי: ארוחת צהריים בהפסקה של 13:30 – ניתן להביא ארוחות בשריות ולאכול אותן בחדר המיועד לכך.
חטיבה: ניתן להביא כריכים חלביים או בשריים, אך יש להסביר לתלמידים את הרגישויות הנלוות לכך (בעיקר הימנעות מערבוב).

תכנים

כאשר מוזמן מפעיל חיצוני לאירוע, מומלץ לידע אותו לגבי אופייה של קבוצת הילדים, על מנת שכל הילדים יחושו בנוח עם הפעילות המוצעת.

שבת

יש לוודא שלא מתקיימת פעילות כיתתית חברתית לילדי הכיתה שלא מאפשרת לילדים דתיים להגיע אליה רגלית.
יש לוודא שלא מתקיימת פעילות חברתית כיתתית או תיאומים בווטסאפ הקשורה לכלל ילדי הכיתה במהלך השבת.

יש לדאוג לשמירת השבת במרחב הציבורי בפעילויות קהילתיות המתקיימות ביום זה, כגון שבתות קהילה ומניין יחד. מובן שבמרחב הפרטי כל משפחה תנהג על פי אורחות חייה.

להלן מספר דוגמאות להמחשה:

יש להימנע משיחות טלפון וצילומים בשבת במתחם שבו מתקיימת הפעילות.
יש להימנע מהדלקת אור או מזגן באולם הפעילות המשותפת.
יש להימנע מעישון או הפעלת מוזיקה חזקה במרחב הציבורי המשותף.
במרחב הפרטי (בחדרים, לדוגמה) כל משפחה תנהג על פי אורחות חייה.
קיימת אפשרות להגיע לפעילות ברכב פרטי.
מטבע הדברים, הנקודות המפורטות במסמך הן בגדר דוגמאות בלבד, ומטרתן לתת מענה לשאלות שעלו במהלך שנות קיומה של העמותה, ואין בהן משום היומרה להקיף את מכלול ה"חיים בצוותא".

זהו מסמך אשר מתבסס על רעיונות יחד ועל נסיון מצטבר. ככזה, הוא כפוף לשינויים בהמשך.
כדי שנוכל להמשיך לחיות ביחד ולחנך את ילדינו במקום היחודי הזה המאפשר חינוך משלב, אנחנו צריכים ללמוד לכבד את האחר והשונה ולהתחשב.