חברי וחברות קהילת יחד,
אתם מוכרים כמתנדבים בנשמה.
יש סיבה לכך שאנשים מבקשים לחנך את ילדיהם בחינוך משלב ומכיל ולהתחבר לקהילה שנשמת אפה הינה נתינה וערבות הדדית ברוח המורשת היהודית והאתוס הציוני.
מאות חברי וחברות קהילה התנדבו בכל כוחם ומרצם מאז השביעי באוקטובר באפיקי התנדבות ושותפות שונים ומגוונים.
לשמחתינו רוח ההתנדבות באה לידי ביטוי בכל המדינה ולא רק אצלנו.
מטבע הדברים מוסדות המדינה לא מסוגלים לציין ולתת פרסים לכולם. אנחנו במעגלי הקהילה יודעים ומוקירים את מאות השותפים שנרתמו וממשיכים לתרום.
במסגרת אירועי יום העצמאות התמלאנו בשמחה גדולה לקהילת יחד לכבוד ציון עשייתם של נשות יחד שהביאו לידי ביטוי את רוח קהילת יחד.
בימים מורכבים אלו הענקתן לנו גאווה, אור ותקווה
:
כוכב אלקיים לוי - כלת פרס ישראל
אירן נורית כהן - מדליקת משואה
עופרי עידו - מצטיינת בית הנשיא
תודה לכן ולכל העושים במלאכת הקודש של ההתנדבות, השותפות ההדדית והנתינה
Green Family Photo Collage Christmas Holiday Postcard 1