המפגש הראשון בסדרת מפגשי בר דעת התקיים השבוע
המפגש כלל הרצאה מרתקת של אהרון שביב חבר הקהילה
היה מרחיב דעת ולב!
הערב האיר את כוחה הטוב והמחבר של הקהילה שלנו

פרטים לגבי המפגש הבא ... בקרוב...

בר דעת 2 1

בר דעת 3

בר דעת 1 2