משפחות יקרות, שלום רב,
אנו מזכירים לכם את פעילותה של ועדת הנחות בקהילה על פי מפתח קריטריונים של מצב כלכלי ומצבים חריגים.

כדי לפנות לוועדה יש למלא את טופס בקשת ההנחה בקובץ המצורף.
יש לשלוח את הטופס המלא ואת כל המסמכים הנדרשים לכתובת הדוא"ל: yachadmodiin.dis@gmail.com עד לתאריך 30.9.23.
לגבי בקשות שיוגשו לאחר סוף ספטמבר, אם תינתן הנחה היא תחול רק ממועד קבלת הבקשה.

חשוב לנו לשמור על פרטיותכם ולכן אין להשאיר טפסים במזכירויות בתי הספר. אם אין באפשרותכם לשלוח את המסמכים סרוקים בדוא"ל, ניתן להשאיר אותם במעטפה סגורה בתיבת הדואר הלבנה שמחוץ למשרדי העמותה.

על המעטפה כתבו "ועדת הנחות", ללא ציון שם. צוות העמותה יעביר את הבקשות לוועדה בדיסקרטיות מלאה.

נזכיר כי ההנחה איננה אוטומטית עבור מי שקיבלו הנחות בעבר ויש להגיש בקשה מעודכנת בכל שנה מחדש.

מאחלים שנת לימודים טובה ובריאה להורים ולילדים,
ועדת הנחות וצוות העמותה

טופס ההרשמה