משפחות יקרות!

בשעה טובה אנו מתחילים בתכנית הדגל שלנו - ומתכבדים להודיע על פתיחת ההרשמה לסדרת שבתות הקהילה המתוכננות להתקיים בשנה הקרובה - התשפ''ד.

שבת הקהילה הראשונה השנה תתקיים בבית הארחה אנ"א מצדה - מקום שידע מסורת של הצלחות באירוח שבתות הקהילה הקודמות שקיימנו.
השבת באנ"א מצדה תתקיים בתאריכים 27-28 באוקטובר/ י"ב-י"ג בשבט, פרשת "לך לך".בהתאם למדיניות הנהלת הקהילה תינתן בשבת הקרובה *ובמועד נוסף באביב הקדימות באירוח למשפחות להן ילדים הלומדים בגנים והלומדים בבתיה''ס היסודי (קמפוס הנביאים ושלוחת יחד-ניצנים).

  • במידת האפשר ועל בסיס מקום פנוי - תפתח בהמשך האפשרות גם למשפחות מכלל הקהילה להצטרף לשבת.


לידיעתכם -
שבתות הקהילה הנוספות השנה - תתקיימנה בהתאם לפירוט שלהלן:

10-11.05.2024 באנ''א בית שאן
17-18.05.2024 באנ''א כרי דשא
07-08.06.2024 באנ''א כרי דשא
14-15.06.2024 באנ''א בית שאן

כמו לשבת הקהילה המתוכננת להתקיים באנ''א מצדה תפתח בהמשך השנה ההרשמה לכל אחת מן השבתות שלעיל, וגם הן יתאפיינו במיקוד קהל היעד למשפחות שילדיהן לומדים בקמפוס הנביאים ובשלוחת יחד ניצנים, ובתת חלוקה (ילדי הגנים, ביה"ס היסודי, תלמידי חט"ב וכו').
כמוכן, לאחת השבתות או יותר, תפתח ההרשמה של משפחות מכלל הקהילה הרחבה.


אנו מזמינים את משפחות תלמידי שלוחת יחד-ניצנים, יסודי קמפוס יחד הנביאים ילדי הגנים להרשם לאירוח בשבת הקהילה שתתקיים באנ''א מצדה 27-28.10

>>> להרשמה לאירוח בשבת אנ''א מצדה פ' ''לך לך'' 27-28.10 לחצו כאן<<<


לשנה טובה ומתוקה!

  • *ייתכנו שינויים
    מצדה