חברות וחברי עמותה יקרים!
האספה הכללית תתקיים בתאריך 17.10.23
במסגרת האסיפה הכללית נבחרים נציגים חדשים להנהלת העמותה (הועד המנהל) ולועדת הביקורת.
חברות וחברי עמותה הרואים את עצמם מתאימים להתנדב לכהונה בהנהלה או בוועדת ביקורת, מוזמנים למלא את טופס המועמדות להנהלה או את טופס המועמדות לוועדת ביקורת (מצורפים להודעה זו), תאריך אחרון להגשת מועמדות 10.10.23
פרטי המועמדים יישלחו לחברי העמותה לפני האספה הכללית והמועמדים יציגו את עצמם במהלך האספה.
הדוחות הכספיים לשנת 2022 יוצגו במשרדי העמותה החל מתאריך 8.10.23 בין השעות 9:00 - 15:00

למה להתנדב להנהלה?

כי זו הזדמנות להשפיע על מדיניות העמותה, תקציב העמותה ולקדם את יעדי הקהילה בשיתוף פעולה עם מנהלי בתי הספר וצוות העמותה.

חברי הנהלה משתתפים בישיבות אחת לשבועיים בשעות הערב, משתתפים ומובילים צוותי עבודה, מובילים יוזמות שונות, מקיימים קשר שוטף עם חברי קהילה ומשתתפים באירועי קהילה. משך הכהונה: עד 4 שנים.
> ממליצים לכם לדבר עם אחד מחברי ההנהלה המכהנים כדי לשמוע ולהכיר את עבודת ההנהלה (משרדי העמותה 08-9266962).
אנו מזמינים כל מי שרוצה להיות שותף פעיל בהתוויית דרכה של קהילת 'יחד' בשנים הבאות להגיש מועמדות ומאחלים הצלחה למועמדות ולמועמדים.
בברכה,
הנהלת העמותה

שאלון למועמד/ת לוועד המנהל של העמותה

שאלון למועמד/ת לוועדת ביקורת


אספה