חברות וחברי עמותה יקרים,
האספה הכללית תתקיים בתאריך 26/11/23 בשעה 20:00
בבית המדרש הקהילתי - בבית הספר היסודי יחד נביאים - רחוב ישעיהו הנביא 23 (קומה 2)

במסגרת האסיפה הכללית יעלו הנושאים הבאים:

הצגת עיקרי העשיה תשפ"ג
הצגת יעדי העמותה לתשפ"ד
הצגת תקציב תשפ"ד
דוחות כספיים שנת 2022 על ידי רו"ח רוני כהן
דוח והמלצות ועדת ביקורת
מספר עדכונים בתקנון העמותה
אישור דוחות כספיים ותקציב
בחירות להנהלת העמותה

במסגרת האספה הכללית נבחרים נציגים חדשים להנהלת העמותה (הועד המנהל)
השנה מסיימים את תפקידם 5 חברים בהנהלת העמותה.
לשמחתינו 7 חברי וחברות קהילה הגישו מועמדות כך שיהיו לנו בחירות.

פרטי המועמדים נשלחו אליכם בנפרד והמועמדים יציגו את עצמם במהלך האספה.
הדוחות הכספיים לשנת 2022 מוצגים במשרדי העמותה החל מתאריך 16.11.23

הצעה לשינויים בתקנון העמותה לקראת אספה כללית

תקנון העמותה הינו המסמך המשפטי הבסיסי המגבש את מטרות העמותה, מוסדותיה ואופן התנהלותם.

השנה, לאחר מספר שנים בהם לא נעשו שינויים בתקנון, החליטה הנהלת העמותה לעסוק בכך.
לצורך כך מינתה הנהלת העמותה צוות מתוך חברי ההנהלה שעבר על התקנון התקף ומיפה את השינויים הנדרשים. עבודת הצוות התמשכה מספר חודשים ובסופם הובאה טיוטת הצעה לשינויים בתקנון בפני ההנהלה ולאחר מספר דיונים בהצעות הצוות גובשה ההצעה לשינויים בתקנון.

לצפייה בתקנון ובשינויים המוצעים -לחצו כאן

שינויי התקנון המוצעים יובאו לאישור האסיפה הכללית