חברי וחברות קהילת יחד שלום,
ביום שלישי, 9 במאי 2023, קיימנו כנס פתיחה לשיח קהילתי סביב המשבר החברתי הקיים כיום במדינה.
בכנס השתתפו כ 150 חברי קהילה שהגיעו למרות המצב הביטחוני וכן אורחים מקהילות אחרות במודיעין ומאירגון ''מיתרים''.
הכנס היה שלב ראשון של גירוי מחשבתי ולימוד לצורך המשך התנעת השיח הקהילתי
כעת אנחנו עוברים לשלב הבא של שיח קהילתי בינינו, סביב שולחנות עגולים, ובהנחיית יושבי-ראש הנהלת-העמותה, חברי הנהלה וחברי ועדות מתנדבים לשעבר של קהילת יחד לאורך השנים.
אנו מצרפים קישור לטופס לבחירת הנושאים לדיון בהם הייתם מעוניינים להשתתף.
אתם מוזמנים להציע נושאים נוספים לדיון עליהם נחליט בנפרד מבין כלל ההצעות שיועלו.

קהילת יחד רואה במשבר החברתי – פוליטי הנוכחי, הזדמנות לצמיחה ולבירור אמיתי של סוגיות הליבה וערכי היסודי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו רואים בכל אחת ואחד מחברי הקהילה, שליח ומופת, תהיינה אשר תהיינה נטיותיו הפוליטות, לשיח תקין וראוי, בדגם המורחב בקהילת יחד המביא לידי ביטוי את העקרונות לחיים משותפים ולשיח מכבד גם בתוך מגוון ומחלוקת.

בבסיס הדברים עומדת הנכונות לברר עם עצמינו הן בקהילה-פנימה כולל מוסדות החינוך של ''יחד'', כיצד עלינו לנהוג בנוגע למשבר במדינה, וכן - כלפי חוץ, בעיר מודיעין ובחברה הסובבת בארץ בכללה. זאת מתוך תפיסתנו את עצמנו - כמגדלור של חזון החינוך המשלב והחיים המשותפים בין דתיים חילונים ומסורתיים.

חשוב לנו מאד שתהיו שותפים בחשיבה ובשיח - כל קול משפיע ומוסיף נקודות מבט חשובות.

קישור להרשמה לשיח

*לתשומת לבכם - מועד אחרון למילוי הטופס יום ראשון 28.05

 
בברכת יחד כל הדרך

אלי עציץ - מנכל העמותה

גרמי היימן – יו''ר הנהלת העמותה

שיח קהילתי 1

שיח קהילתי 2

שיח קהילתי 4

שיח קהילתי 3