הזמנה להגשת מועמדות להנהלת העמותה ולועדת ביקורת

חברות וחברי עמותה יקרים!
האספה הכללית מתקרבת - 25.10.22 - וזה הזמן להערך להעברת המקל במס' מקומות שמתפנים בהנהלת העמותה ובועדת ביקורת.
חברות וחברי עמותה הרואים את עצמם מתאימים להתנדב לכהונה בהנהלה או בוועדת ביקורת, מוזמנים לשלוח טופס מועמדות להנהלה או טופס מועמדות לוועדת ביקורת (מצורפים להודעה זו), תאריך אחרון להגשת מועמדות - יום שלישי, כ"ג תשרי 18.10.22 לדוא"ל: candidate@yhd.org.il
פרטי המועמדים יישלחו לחברי העמותה לפני האספה הכללית והמועמדים יציגו את עצמם באספה שתערך ביום שלישי, ל' תשרי 25.10.22.

למה להתנדב להנהלה?

כי זו הזדמנות להשפיע על מדיניות העמותה ולקדם את יעדי הקהילה בשיתוף פעולה עם מנהלי בתי הספר וצוות העמותה.

השנה מתפנים 3 מקומות להנהלה מתוך 9 ומקום 1 לועדת הביקורת.

חברי הנהלה משתתפים בישיבות אחת למספר שבועות בשעות הערב, משתתפים ומובילים צוותי עבודה, מובילים יוזמות שונות, מקיימים קשר שוטף עם חברי קהילה ומשתתפים באירועי קהילה. משך הכהונה: 4 שנים.
חלק מהנושאים שעסקנו בהם השנה הם: תהליך אסטרטגי יחד 2025, חיזוק מוסדות החינוך לאחר הקורונה, קשר עם הבוגרים והעמיתים, תקציב שנתי, חיזוק מעגלי שייכות בקהילה, שלוחת יחד ניצנים, התאמת צוות העמותה לאתגרי הרחבת הקהילה ועוד ועוד.
> ממליצים לכם לדבר עם אחד מחברי ההנהלה המכהנים כדי לשמוע ולהכיר את עבודת ההנהלה (משרדי העמותה 08-9266962).
אנו מזמינים כל מי שרוצה להיות שותף פעיל בהתוויית דרכה של קהילת 'יחד' בשנים הבאות להגיש מועמדות ומאחלים הצלחה למועמדות ולמועמדים.
בברכה,
הנהלת העמותה