אספה כללית - עמותת 'יחד מודיעין'

חברות וחברי עמותת 'יחד מודיעין' מוזמנים להשתתף באספה הכללית השנתית שתתקיים ביום שלישי, ל' תשרי 25.10.22

מהי האספה הכללית?

על פי חוק, כל עמותה חייבת לכנס פעם בשנה את חבריה לאספה כללית. באספה יוצגו עיקרי העשייה בשנת תשפ"ב, היעדים, תכניות העבודה והתקציב לשנת תשפ"ג, והדוח הכספי והמילולי לשנת 2021. כמו כן, ייערכו בחירות להנהלת העמותה ולוועדת ביקורת.

מה נדרש מאתנו?

מתוקף היותכם חברים בעמותה כהורים לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך של 'יחד', אתם זכאים לקבל דין וחשבון על הכספים המשולמים לעמותה ועל הפעולות הכספיות המתבצעות בשמה.

כמו כן, הנכם זכאים להשתתף בהצבעה המאשרת את הדוח הכספי והמילולי ואת התקציב לתשפ"ג.

כבכל שנה, במסגרת האספה ייערכו בחירות להנהלת העמותה, המונה תשעה הורים מתנדבים מבין חברות וחברי העמותה, ואשר אחראית על קביעת מדיניות העמותה. החברות בהנהלה מאפשרת לקחת חלק משמעותי בקביעת המדיניות של העמותה למימוש החזון המשלב בנושאים רעיוניים, ארגוניים, תקציביים וחינוכיים בעבודה משותפת עם צוותי מסגרות החינוך וצוות העמותה.
ראו פרוט נוסף בהודעה המצורפת בזה "הזמנה להגשת מועמדות להנהלת העמותה".

נוכחותכם חשובה. בואו להצביע ולהשפיע!