ביום ראשון, 17 ביולי 2022, התקיימו ישיבות הנהלה עם מנהלי יחד ניצנים והעל יסודי לסיכום שנת הלימודים תשפ"ב ובחינת ההערכות לשנת הלימודים תשפ"ג.

בחלק הראשון התקיים מפגש עם אורלי כהן אבידן מנהלת יחד ניצנים ואמילי אקא הסגנית. הן הציגו את העשיה הרבה בדגש על היכולת לקיים השנה תכנית מלאה יחסית למרות אילוצי הקורונה של תחילת השנה.

בשונה משנה שעברה השיעורים היו פרונטלים בבית הספר ולא בזום כך שהמחנכות לימור ואביבית עבדו עם הילדים בצורה הדוקה ואיכותית. גם במישור הפדגוגי וגם במישור של שיעורי יחד היה מימוש מצויין של תכניות העבודה וכן גם בפעילות החברתית העשירה בזכות התקציב הנוסף של העמותה. אורלי ואמילי ביקשו לציין את העבודה האיכותית והמסורה של לימור ואביבית וכן את התוספת המשמעותית ביותר של מורי העמותה – נאהב, נעמי עמיחי, גילית, אביטל, אהוביה ואליה.

הודגש השילוב המצויין של מסלול יחד בתוך בית הספר ניצנים גם למול קהילת הורי ניצנים.

הוצגו האתגרים של השנה הבאה:

 1. 3 כיתות יחד – א,ב,ג.
 2. לימור חוזרת לכיתה א, אביבית תמשיך לכיתה ב ומורה חדשה תלמד את כיתה ג.
 3. העמותה תמשיך לספק מורי עמותה תוספתיים במקצועות היהדות, מורה עמיתה בכל כיתה לסיוע במקצועות הליבה, מורה לפסיכודרמה יהודית ודוברי אנגלית.
 4. ינתן תקציב תוספתי מטעם העמותה לפעילות חברתית להנחלת ערכי יחד וכן תוספת משאבים לחומרים וציוד תומך.
 5. תמשך הפעילות המשולבת שבה משפחות ניצנים יקיימו פעילות קהילתית עצמאית וגם ישתלבו בפעילות הקהילתית של כלל קהילת יחד.
 6. הנהלת העמותה הודתה לאורלי ואמילי על העשיה המבורכת ועל הפיכת המסלול של יחד ניצנים לאיכותי ומעולה ואת המימוש המצויין של חזון יחד בבית הספר.

בהמשך התקיימה פגישה עם שגיב אלבז מנהל בית הספר העל יסודי, מיכל אלבז מנהלת החטיבה וסמדר פייל רכזת היהדות של בית הספר.

הוצגו עיקרי העשיה השנה בכלל התחומים פדגוגית חברתית וחזון יחד המשלב.

הוצג שוב ההישג המשמעותי ביותר שהוצג השנה לפיו בית הספר הגיע למקום השני במדינה במדדי האיכות של הגיוס לצהל!

הוצגה הפעילות החברתית העשירה והמגוונת שמקורה בתקציב העמותה אשר מומשה השנה במלואה למרות אתגרי הקורונה.

הוצגו האתגרים לשנה הבאה ואופן הטיפול בהם בדגש על הנקודות הבאות:

 1. טיפול בקשיים רגשיים חברתיים לימודיים
 2. מיקוד ושיפור העשיה למול מקצועות הליבה
 3. תכנית פעולה מושקעת בנושא תפילה ושיח ובנושא לימודי היהדות בבית הספר, מניפה ובית מדרש יוצר. קויים דיון על דרכי פעולה לטיפול מיטבי באתגרים.
 4. התמודדות עם הרחבת בית הספר ל 24 כיתות תוך 6 שנים ופרוגרמה להרחבת המבנה כולל שטח כינוס מתוכנן.
 5. שגיב הודה לעמותה על ההשקעה הרבה בבית הספר שמאפשרת את התכנית הלימודית החברתית העשירה והמגוונת ואת שיתוף הפעולה השוטף והפרודוקטיבי.
 6. הנהלת העמותה הודתה לשגיב למיכל לסמדר ודרכם לכל הצוות החינוכי על עוד שנה מושקעת ואיכותית שמייצרת אווירה לימוד חיובית ומשפחתית ומצויינות.

  ישבת הנהלה מנהלים