מהן מסגרות החינוך של יחד מודיעין?
הגנים ובתי הספר של 'יחד מודיעין' הם מסגרות חינוך ממלכתיות, עירוניות, הפועלת במסגרת קהילת 'יחד מודיעין' ובהם מתחנכים וחיים יחד תלמידים דתיים, חילונים ומסורתיים, מגיל 3 ועד כיתה י"ב.
מסגרות החינוך של 'יחד מודיעין' מלווים ע"י 'מיתרים - רשת לחינוך יהודי משלב', ארגון הגג של מסגרות החינוך והקהילות המשלבות בכל רחבי הארץ.
כיצד לומדים יהדות ב'יחד מודיעין'?
כבר בגיל 3 מתחילים ללמוד יהדות - בשיר ובמשחק. ילדי הגן פותחים את היום בתפילה מושרת, לומדים לברך, מקיימים קבלת שבת ביום שישי, לומדים סיפורי תורה - והכל בצורה חווייתית ומותאמת לגילם.
בבית הספר התלמידים לומדים יהדות בגישה פתוחה ופלורליסטית המאפשרת לילדים להביע את עצמם וליצור קשר אישי וחוויתי לחומר הנלמד. בבית הספר היסודי, הילדים לומדים תורה, נביא, פרשת שבוע, מעגל השנה, וספרות חז"ל. בחטיבת הביניים נוספים שיעורי מחשבת ישראל ותושב"ע.
בבית הספר היסודי פותחים את הבוקר בתפילה, ומקיימים לאורך השנה טקסי ראש חודש ועוסקים עיסוק משמעותי בכל תאריכי הלוח העברי והחגים. בחטיבת הביניים על התלמידים לבחור, יחד עם הוריהם, בין תפילת בוקר לשיח שחרית. חלק מהתלמידים בוחרים להצטרף לתפילה בימי שני וחמישי בלבד.
צוות בתי הספר והגנים זוכים להדרכות והשתלמויות לאורך השנה בנושאים של תוכן וזהות יהודית.
האם בית הספר הוא ממלכתי או ממלכתי דתי?
בית הספר אמנם שייך לזרם המשלב, אך הוא בית ספר ממלכתי הנמצא תחת הפיקוח של משרד החינוך ועיריית מודיעין כמו כל בית ספר ממלכתי אחר בעיר. תכנית הלימודים היא אותה תכנית כמו בכל בית ספר ממלכתי אחר בארץ, למעט תכנית היהדות הייחודית ל'יחד מודיעין'.
האם בית הספר הוא אורתודוקסי, רפורמי או קונסרבטיבי?
בית הספר לא משתייך לאחד מן הזרמים ביהדות, אך מנייני הקהילה של 'יחד מודיעין' הם מניינים אורתודוקסים.
חזון יחד מושתת על עיסוק משמעותי בזהות יהודית מתוך פתיחות, סובלנות וקבלה של בעלי אורחות חיים יהודיים שונים. כל משפחה שמזדהה עם העקרונות הללו, תוכל למצוא את מקומה בבית הספר ובקהילה.
האם צוות המורים בבית הספר הוא דתי או חילוני?
אנו בוחרים את אנשי החינוך שלנו על פי כישוריהם והכשרתם, ולא על פי זהותם הדתית. כל צוות בית הספר מחויב לנושא היהודי והפלורליסטי של בית הספר. במסגרות החינוך לילדים יש מודלים מגוונים לחיקוי.
האם הבנים מחוייבים לחבוש כיפות/ ציצית? האם הבנות מחויבות בלבישת חצאית?
כל משפחה מוזמנת לנהוג כדרכה. הבנים מתבקשים לחבוש כיפות בזמן התפילה.
כיצד מתקיימת התפילה בבית הספר?
עד כיתה ו', כל כיתה מתחילה את היום בתפילה. כמות קטעי התפילה עולה בהדרגה מכיתה א' עד כיתה ו'. בבית הספר היסודי, בראשי חודשים, מתקיימת תפילה חגיגית משותפת שבה שרים יחד את ההלל ועורכים טקס המדמה קריאה בתורה. בתפילות בבית הספר היסודי לא קיימת הפרדה בין בנים לבנות.
מכיתה ז' על התלמידים לבחור, יחד עם הוריהם, בין תפילה לשיח שחרית. חלק מהתלמידים בוחרים להצטרף לתפילה בימי שני וחמישי בלבד. התפילה היא תפילה אורתודוקסית.
האם מסגרות החינוך של 'יחד מודיעין' הן מסגרות פרטיות?
לא. הגנים של 'יחד מודיעין' הם גני עירייה ובית הספר הוא בית ספר עירוני לכל דבר ועניין.
האם הכיתות בבית הספר, קטנות יותר מבבתי ספר אחרים?
להיפך. מסגרות החינוך של 'יחד' הן על-אזוריות והביקוש להן רב. בגנים מספר הילדים נע בין 32 ל-35 ילדים בגן, ובבתי הספר כל כיתה מונה 34 או 35 ילדים.
 
האם יש תשלום מיוחד לבית הספר מעבר לתשלומים הרגילים?
כל תשלומי החובה בבית הספר נמצאים תחת פיקוח של משרד החינוך, כולל תשלומי בית הספר הרגילים (סל תרבות, טיולים, ביטוח), ותשלום עבור תל"ן.
רק הורים שילדיהם לומדים במסגרות החינוך של 'יחד מודיעין' יכולים להצטרף כחברים לעמותת 'יחד מודיעין'. חברי עמותה משלמים דמי חבר חודשיים של 300 ש"ח, עשרה חודשים בשנה. 
חברות בעמותה מעניקה את האפשרויות הבאות:
1. השתתפות במגוון העשיר והאיכותי של פעילויות הקהילה
2. יכולת השפעה פעילה על הדרך והמדיניות של מימוש החזון המשלב בקהילה ובמוסדות החינוך - השתתפות בשיח קהילתי, בצוותי עבודה, בצוותי היגוי, בוועדות מתנדבים
3. השתתפות באספה הכללית, אפשרות לבחור ולהיבחר להנהלת העמותה או לוועדת הביקורת של העמותה וכן להצביע על דוחות ושאלות שעל סדר היום

דמי החבר לעמותה מאפשרים לנו מאז הקמת העמותה בשנת 2000, את העשרת תכנית הלימודים והענקת המשאבים הנוספים במוסדות החינוך שלנו כך שתתאים למימוש החזון המשלב. לצערנו אין עדיין במשרד החינוך תכנית לימודים של חינוך משלב.

האם יש אזור רישום מסוים לבית הספר?
בית הספר קולט תלמידים מכל רחבי העיר.
האם יש הסעות לבית הספר?
לא. ההורים מסיעים את הילדים הקטנים והגדולים יותר יכולים להשתמש בקווי התלמידים העירוניים של חברת 'קווים'.
האם יש אולפן בבית הספר לתלמידי עולים?
בכל שנה, נקלטים במסגרות החינוך של 'יחד מודיעין' מספר תלמידים עולים. בבית הספר אין אולפן, אבל בית הספר מקבל שעות הוראה עבור עולים ממשרד החינוך, על פי מספר העולים והזכאות שלהם- כמו כל בית ספר אחר בארץ. 
האם יש מסגרות צהריים ב'יחד מודיעין'?
בגנים ובבית הספר היסודי (עד כיתה ג') פועל צהרון 'העשרת צהריים' ע"י מפעיל מורשה שכפוף לתקנות עיריית מודיעין, המחיר מפוקח וכך גם מסגרת הפעילות.
איך נרשמים לבית הספר או לגן?
ההרשמה למסגרות החינוך של 'יחד מודיעין' היא אך ורק דרך מחלקת הרישום בעיריית מודיעין. בנוסף, ההורים משתתפים בערב הסברה שעורכת עמותת 'יחד מודיעין' סביב תקופת הרישום (א' שבט - כ"א שבט, בסביבות ינואר).
האם ניתן לבקר בבית הספר או בגן לפני ההרשמה?
בנוסף לערב הסברה אנו מציעים למתעניינים להצטרף לסיור בבית הספר. על פי הנחיות עיריית מודיעין, אין אפשרות לבקר בגנים ואין אפשרות לבקר בבית הספר שלא במסגרת הסיור וללא תיאום מראש.
יש לי עוד שאלות. עם מי אפשר לדבר?
מוזמנים לכתוב לנעמה, רכזת הרישום של עמותת 'יחד מודיעין': keren@yhd.org.il