Yachad Registration Information in English

משפחה יקרה,

אנו שמחים על התעניינותכם במסגרות החינוך ובקהילה של 'יחד' מודיעין.
'יחד' מודיעין היא מסגרת חינוכית-קהילתית הדוגלת בחינוך ובחיים קהילתיים משותפים למשפחות בעלות אורחות חיים יהודיים שונים על בסיס המורשת היהודית, מתוך קבלה של גישות שונות ללא שיפוטיות.

תוכלו למצוא מידע נוסף על התפיסה החינוכית ועל הפעילות שלנו באתר הזה ובעמוד הפייסבוק של בית הספר.

תהליך הרישום למסגרות החינוך של 'יחד מודיעין':

1. רישום באתר האינטרנט של עיריית מודיעין.
2. השתתפות חובה בערב הסברה. הערב כולל הסבר על מערכת החינוך והקהילה ונמשך כשעתיים.
3. מילוי שאלון היכרות בערב ההסברה. לא ניתן למלא את השאלון במועד אחר.

מועדי ערבי ההכרות שלנו:

21.12.23 I ט' בטבת I יום חמישי I בשעה 19:00 

07.01.24 I כו' בטבת I יום ראשון I בשעה 19:00 

ניפגש בביהמ"ד בקומה העליונה בביה"ס היסודי בנביאים רחוב ישעיהו הנביא 23

> מועדי ההרשמה בעיריית מודיעין 11.1.24 - 31.1.24 (ההרשמה באתר העירייה)
> ערב ההסברה לעל יסודי יחד מתנהל דרכם בתאריך -  3.1.24 , כב' בטבת, יום רביעי, בשעה 19:00 
> פספסתם את ערב ההסברה כתבו לנו keren@yhd.org.il

הרישום לבית הספר ולגנים מתבצע באתר האינטרנט של עיריית מודיעין בתאריכים שמפרסמת העירייה בכל שנה. תוכלו למצוא הנחיות מפורטות באתר העירייה ובקובץ 'קריטריונים ונהלים לרישום וקבלה לבתי הספר הייחודיים העל אזוריים'

מסגרות החינוך של 'יחד מודיעין' הן מסגרות ממלכתיות וכפופות לכל החוקים והתקנות של משרד החינוך והעירייה. הרישום למסגרות 'יחד' נעשה דרך עיריית מודיעין עפ"י ההנחיות המתפרסמות באתר העירייה. חשוב לקרוא את כל המידע שמפרסמת העירייה. מסמך זה אינו מחליף את הכתוב באתר העירייה.

הודעות לגבי השיבוץ ניתנות על ידי עיריית מודיעין באמצעות אתר העירייה במהלך חודש יוני. ביה"ס והעמותה אינם רשאים למסור כל מידע בנוגע לקבלה או לשיבוץ  -  אנא הימנעו מפניות למזכירות ביה"ס או למשרדי העמותה בעניין זה.  

הרישום למסגרות הצהריים של יחד מודיעין בגני הילדים ובביה"ס מתבצע רק לאחר קבלת השיבוץ מהעירייה, מחודש יוני ואילך.