המרכז החינוכי המשולב
 
בית הספר מכיר בערכו ובכישוריו הייחודים של כל תלמיד, נותן מענה לצרכיו המגוונים, ומכין אותו לקראת חיי עצמאות והשתלבות מיטבית בקהילה.

חינוך לפתיחות, סובלנות, כבוד הדדי, קבלה של אורחות חיים שונים ורב גוניות על בסיס משותף. שיתוף הפעולה בין מסגרות החינוך מבטא את התפיסה של חשיבות קבלת האחר, מדגיש את ערך הנתינה ההדדית, מעודד סבלנות ומחנך לסובלנות ומבטא את החיים ביחד על אתגריהם השונים.

  • שילוב פיזי: סמיכות פיזית המזמנת מפגש בין הקבוצות השונות.
  • שילוב חברתי: קשר, מגע חברתי חיובי ויצירת תקשורת חברתית משמעותית בין הילדים ה"רגילים" והילדים בעלי הצרכים המיוחדים.
  • שילוב לימודי: הילד בעל הצרכים המיוחדים מוצא את מקומו בתכנית המותאמת לו ברמה הפרטני (לימודית או טיפולית).

שילוב בית ספרי ושכבתי: סל תרבות, טיולים, טקסים, הופעות, חגים.

שילוב כיתות בית הספר היסודי: שילוב בין כתות שכבת היסודי בגוונים וארבע כתות בי"ס יחד (כתות ב, ג, ה). פעילות משותפת בנושא לימודי בדגש חברתי בשיעור שבועי ובהפסקות, בהתאמה לכתות ולשכבת הגיל.

כיתות בית הספר העל יסודי: פעילות משותפת בנושא לימודי בדגש חברתי בשיעור שבועי, בהתאמה לכתות ולשכבת הגיל.

שילוב פרטני:

יסודי

  • שילוב אישי של מספר תלמידים מבי"ס "גוונים", בשכבות הגיל השונות בשיעורים בתחומי הדעת: חינוך גופני, אנגלית, אומנות.
  • שילוב תלמידים יחידים או קבוצה מתלמידי בי"ס "יחד" בפעילויות מובנות (גינון, מיומנויות חברתיות) ובהפסקות משותפות בהתאמה לשכבת הגיל.

על יסודי

  • שילוב אישי של תלמידים מבי"ס "גוונים" ותלמידים מבי"ס יחד, בשכבות הגיל השונות, בשיעורים בתחומי דעת מגוונים בשני בתי הספר.
  • שילוב קבוצתי או אישי בפעילות ובקבוצות טיפול רגשי בהיבט חברתי.