yoga 1146277 1280בימי ראשון ב 21:00 מתרגלים יוגה ברמה בסיסית עם שלומי שדה בבית המדרש ביסודי או בימים יפים - בפארק הדגים ברחוב עמק דותן. 
השיעור ללא עלות, אך יש להרשם ולידע את המארגנים במקרה של היעדרות. 
לפרטים נוספים פנו לשלומי בטלפון: 054-8346284, או ליגאל במייל yigal@yhd.org.il