• שם העסק: שיעורים פרטיים
  • שם חבר הקהילה: שיר שלו
  • טלפון: 052-6070470
  • מייל: shir353535@gmail.com

שיר שלו, בוגרת מחזור ד' של תיכון 'יחד' תשמח לתת שיעורים פרטיים לילדיכם:
 052-6070470, shir353535@gmail.com  שלו

                 


 שלו שיעורים פרטיים