• שם העסק: רונית יצחקי
  • שם חבר הקהילה: רונית יצחקי
  • טלפון: 050-7259306
  • מייל: ronit.itzhaki@gmail.com
  • אתר: Visit Website