• שם העסק: פעוטון בית וגן
  • שם חבר הקהילה: אילנה מידני
  • טלפון: 08-9705092

פעוטון בית וגן של אילנה מידני מסגרת חינוכית לגיל הרך גיל 1.3 עד 3.3