• שם העסק: גן מירי
  • שם חבר הקהילה: מירי אטון
  • טלפון: 509715345
  • מייל: miriatun@zahav.net.il

גן מירי- שמשוני בשכונה הצבאית במבנה עצמאי עם חצר גדולה , באווירה ביתית ,אוכל ביתי וכשר עם המון חום ואהבה , והמלצות במשך 15 שנה מחברי הקהילה .