כללי:

  • בערבי שבתות תפילת מנחה וקבלת שבת - 15 דקות לאחר זמן כניסת שבת
  • בשבת בבוקר התפילות בשעה 8:45
  • לפני התפילה, בשעה 8:15 - שיעור גמרא 
  • בשבתות שאין בהן קידוש - שיעור לאחר התפילה על ידי אחד מחברי הקהילהחברי ועד המניין:
בנג׳י ברמן - 054-8123360
לורה גילמן - 054-7759840
יאירה פרנקל – 050-6225162
זאב ברנד – 054-6927705
נעמה פריד - 054-4772388
אמיר שראל – 050-3535523
אסף ליבראטי – 050-4443303
רמי תמם – 050-4003544