כללי:

 • בערבי שבתות תפילת מנחה וקבלת שבת - 15 דקות לאחר זמן כניסת שבת
 • בשבת בבוקר התפילות בשעה 8:45
 • לפני התפילה, בשעה 8:15 - שיעור גמרא 
 • בשבתות שאין בהן קידוש - שיעור לאחר התפילה על ידי אחד מחברי הקהילה

 

חברי ועד המניין:

 • קרן דינר – 054-2113226
 • מיכל ווקסטוק – 054-3000807
 • יאירה פרנקל – 050-6225162
 • זאב ברנד – 054-6927705
 • אסף ליבראטי – 050-6278448
 • אביבה שטיינברגר – 054-8364881
 • אמיר שראל – 050-3535523
 • רמי תמם – 050-4003544